Kako smo porabili zbrani denar?

 

Šolski sklad je v letošnjem šolskem letu doslej omogočil:

– 14 učencem zimovanje/tabor;

– 1 učencu šolske potrebščine;
– 350 tekmovalcem udeležbo na tekmovanjih iz logike (bo tudi iz fizike in matematike) brez prijavnine;

– šolskim športnim ekipam brezplačen prevoz na športna tekmovanja;

– več kot 100 učencem vodene glasbene ure ob klavirju;

za kar je porabil približno 2.000,00 EUR.

 

Da bi imeli na voljo dovolj denarja za “še boljšo šolo brez razlik v dostopnosti med otroki”, smo lansko leto skupaj z vami in šolo k podporništvu Fundacije za učence OŠ Riharda Jakopiča povabili posameznike in podjetja – vsi posamezniki, ki so donirali 20 EUR ali več in podjetja, ki so donirala 100 EUR ali več, so postali Podporniki Fundacije, kar pomeni, da so postali člani Sveta ustanoviteljev in podpornikov Fundacije.

Med starši, učitelji in vašimi bližnjimi se je odzvalo 28 posameznikov, ki so pristopili k podporništvu in Fundaciji donirali 786,90 eura. Med vami, ki ste lastniki podjetij, in izmed podjetij iz okolice se je odzvalo tudi 6 podjetij, ki so donirala 840,00 eura. Tako smo s podporništvom Fundacije konec preteklega leta in v začetku letošnjega leta za Šolski sklad zbrali skupaj 1.626,90 eura.

Seznam Podpornikov Fundacije je viden na tej povezavi.
Seveda lahko vsakdo med vami, ki to želi, še vedno pristopi k podporništvu Fundacije z izpolnitvijo priložene pristopne izjave ter z nakazilom donacije na račun Fundacije (SI56 0510 0801 3789 415).

Dopis z obrazcem

Lahko pa tudi tako, da prinesete izpolnjeno izjavo in gotovino v tajništvo šole gospodu Pikovniku, če vam je tako lažje.

Dobra dela nas delajo srečnejše. Hvala za vašo podporo.

 

Simona Svetec

predsednica UO Šolskega sklada

 

Advertisements